ARBETSFÖRFARANDE - VERTIKAL SPRÄCKNING

01 Borrning

Borra hål med Ø102 mm diameter x 1,5 meter djup för Yamamoto HRB-1000 eller Ø127 mm diameter x 2,5 meter djup för HRB-1700 med en konventionell borrigg eller med grävmaskin med borrtorn. Vi rekommenderar ett förborrat mönster med mellan 500-700 mm mellan hålen för HRB-1000, och mellan 700-1000 mm för HRB-1700, vilket visas i diagrammet nedan. Det är helt avgörande att det finns fritt utfall att spräcka mot. Luta hålen för att följa slagen i berget och för att underlätta fritt utfall.

02 Spräckning

Yamamoto vertical splitting

Börja med det hål där du har bäst utfall. Rotera spräckaren så att den spräcker i riktning mot den fria ytan. För in kilen i hålet halvvägs, aktivera kilen och spräck berget. Dra tillbaka kilen och sänk ner kilen 3/4 av dess fulla längd. Aktivera spräckaren igen och sänk slutligen ner kilen hela vägen och spräck en tredje gång. För att maximera spräckarens produktivitet är det viktigt att pallhöjden är lika hög som kilen är lång.

03 Sekundärbrytning och utlastning

Knacka loss den spräckta stenen med en hydraulhammare eller ryck loss den med en tjälkrok. Normalt kan man spräcka tre rader med hål innan man måste rensa ut de spräckta bergmassorna för att återskapa en fri yta att spräcka mot. Sekundärbrytning och spräckning kan göras samtidigt.

Utbrutna bergmassor förs bort med hydraulisk grävmaskin, hjullastare eller liknande.

Yamamoto vertical breaking and mucking
Yamamoto vertical breaking and mucking

ARBETSFÖRFARANDE - HORISONTELL SPRÄCKNING

01 Borrning

Skapa en fri yta genom att borra ett antal hål i mitten eller i botten, alternativt använd slitsborrning för att borra överlappande hål. Borra sedan spräckhål för Yamamoto-spräckaren med lämpligt hålavstånd. Hålens avstånd beror på bergets hårdhet och struktur. Normalt bör man borra tätare avstånd i botten och längs periferin men större halvstånd i övre delen. Nedan har vi gett ett exempel på borrmönster in en mindre tunnel.

02 Spräckning

Yamamoto vertical splitting

Använd en spräckare monterad en tiltrotator, alternativt på en specialanpassad grävmaskin med teleskoparm och sidovinkling. Börja med hålen närmst den fria ytan och arbeta nerifrån och upp för att få hjälp av bergets egentyngd. Spräck i tre steg genom att först föra in halva kilens längd och spräck, därefter 3/4 av kilens längd och spräck, för att till sist föra in hela kilens längd.

03 Sekundärbrytning och utlastning

Knacka ur de spräckta bergmassorna med hydraulhammare, trimma längs tunnelns kontur samt bryt upp större skut till hanterbar storlek. Lasta ur rasmassorna och fortsätt med nästa cykel.