Yamamoto After-sales support

Eftermarknadssupport är minst lika viktig som själva produkten. Även den bästa produkten har liten nytta om man inte kan få utbildning i användande och underhåll, snabb tillgång till reservdelar samt hjälp när något går fel.

Vi har över 30 års erfarenhet av användandet av bergspräckare inom en rad olika användningsområden och bergarter. En stor del av vår personal och våra distributörer har arbetat med Yamamoto under många år. Du kan därför lita på att vi är engagerade och kompetenta i arbetet med att erbjuda bästa möjliga service.

Ett första steg är att förebygga behov av service genom att utveckla en robust maskin med få rörliga delar, få slitdelar och få saker som kan gå fel. Dessutom är vi måna att erbjuda komplett utbildning vid leverans i form av manualer och instruktionsvideo. Ofta besöker vi arbetsplatsen där bergspräckaren ska användas för att ge råd och handgriplig utbildning.

Vi lagerhåller de viktigaste reservdelarna i vårt lager i Göteborg men vi har även reservdelar i vårt europeiska centrallager i Holland. Utöver snabba leveranser av reservdelar skräddarsyr vi ofta reservdelspaket för respektive maskin då de viktigaste delarna bör finnas tillgängliga på arbetsplatsen.

Vårt nätverk av distributörer erbjuder utbildning och snabba reservdelsleveraser i sina respektive marknader. Vi jobbar ständigt på att utveckla nätverket med fler distributörer samt utvecklar redan etablerade distributörer med utbildning och support.

Snabba reservdelsleveranser

Yamamoto After-sales support

Användarutbildning

Yamamoto After-sales support

Serviceutbildning

Yamamoto After-sales support